Què és l'osteopatia?

OSTEOPATIA LAURA VENTOSA

L‘osteopatia és un tractament adequat des de la concepció de l’ésser humà fins a edats avançades. Un camí que busca l’equilibri entre l’estructura i la funció del cos.

L’OSTEOPATIA

L’ Osteopatia reconeguda a EUA i a Anglaterra desde fa segles. Anglaterra ha estat el primer pais europeu que l’ha reconegut i on, desde l’any 2000 es considera una carrera universitaria. Certs països están en procès de reconeixement mentres que la resta de països de la Comunitat Europea, així com a Espanya, s’estan mantenint contactes amb les corresponents administracions perquè es reguli de forma unificada, tal i com recomana la lley Lannoy de 1997 del Parlament Europeu.

En l’actualitat en el nostre país, a nivell acadèmic, els estudis d’Osteopatía es cursen com a estudis de segon cicle universitari d’altresestudis previs de Fisioteràpia,Ciencies de la salut o Medicina.

D’ON PROVÉ?

OSTEO: Les estructures que formen el cos. Desde l’estructura més profunda i densa que són els ossos.
PATH: El camí o recorregut.

Així podem definir l’Osteopatia com un camí que busca l’equilibri entre l’estructura i la funció del cos.
La teoria osteopàtica ens diu que les alteracions del sistema neuro-músculo- esquelètic tenen relació amb la biomecànica del cos podent influir tot plegat en la funció natural dels òrgans.

L’OFICI

L’osteòpata utiliza l’abordatge manual, juntament amb una gran coneixement de l’anatomia i la fisiologia per tractar els diferents teixits: articulacions, músculs, fàscies, vísceres, fluids …. amb l’objectiu de restablir l’equilíbri mecànic global del cos i d’ajudar-lo a retrobar la capacitat de recuperar-se.

És un enfocament assistencial holístic que s’inicia amb una recollida de dades que configuren la historia clínica. Unes exploracions mèdiques i osteopàtiques, les quals ens permeten arribar a un diagnòstic i posterior plantejament del tractament individualitzat. Aquest pot ésser complementari a altres tractaments mèdics, psicològics, logopedes..