Condicions generals de venda de osteopatialauraventosa.com

 

 1. INFORMACIÓ GENERAL

 

La titularitat d’aquest lloc Web osteopatialauraventosa.com, (d’ara endavant Lloc Web) l’ostenta:

 

LAURA VENTOSA ALLER

DNI: 47.634.030-H

Adreça de correu electrònic de contacte: osteopatialaurava@gmail.com

Telèfon de contacte: 682 74 46 04

C/ Espirall, num. 58, local 4, 08720, Vilafranca del Penedès

 

Aquest document regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest lloc Web (osteopatialauraventosa.com) i la reserva de sessions d’osteopatia (en endavant, Condicions).

 

A més de llegir aquestes Condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l’usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i la Política de Privacitat de protecció de dades, incloent-hi també la lectura de la política de cookies.

 

Així mateix, s’informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L’usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzi el lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què es faci la reserva.

 

Per a totes les preguntes que l’usuari pugui tenir en relació amb les Condicions podeu posar-vos en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

 

 1. L’USUARI

 

L’accés, la navegació i l’ús del lloc Web, confereix la condició d’usuari, per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.

 

L’usuari assumeix la responsabilitat d’un ús correcte del lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 

 • Fer ús d’aquest lloc Web únicament per fer consultes i reserves legalment vàlides.

 

 • No fer cap reserva falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una reserva d’aquesta índole, podria ser anul·lada i es podria informar a les autoritats pertinents.

 

 • Facilitar dades de contacte veraces i lícites, per exemple, adreça de correu electrònic, telèfon i/o altres dades (veure Política de Privacitat).

 

“Osteopatia Laura Ventosa” prohibeix expressament que els menors de divuit anys facilitin Dades Personals sense el consentiment previ dels seus pares o tutors.

 

El lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. “Osteopatia Laura Ventosa” no assegura que el lloc Web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui totalment o parcialment, pel que “Osteopatia Laura Ventosa” declina tota responsabilitat que se’n pugui derivar

 

 1. PROCÉS DE RESERVA

 

Els usuaris poden reservar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de reserva online de “Osteopatia Laura Ventosa”.

 

A la nostra política de privacitat us indiquem quines dades personals us seran sol·licitades durant el procés de reserva. Si finalment voleu continuar, durant el procés de pagament la passarel·la de pagament de la nostra entitat bancària us sol·licitarà dades de facturació a les que “Osteopatia Laura Ventosa” no tindrà accés.

 

Així mateix, l’usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas us sigui sol·licitada, encara que, durant el procés de reserva, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la reserva.

 

Seguidament, l’usuari rebrà un correu electrònic confirmant que “Osteopatia Laura Ventosa” ha rebut la seva sol·licitud de reserva. Pot sol·licitar la factura utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o a través de les dades de contacte facilitades més amunt.

 

Les comunicacions i els pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al Lloc Web es faran sempre respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que a aquest respecte siguin aplicables, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als Usuaris d’acord amb la política de privacitat d’aquest Lloc Web.

 

 1. DISPONIBILITAT

 

Podrà realitzar sempre que ho desitgi una reserva a través del formulari de reserva de la Web.

 

 1. PREUS I PAGAMENT

 

Els preus exhibits al Lloc Web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió diferent. De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit (IVA), les reserves que es poden realitzar al Lloc Web s’entenen localitzades al territori d’aplicació de l’IVA espanyol.

 

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les reserves  respecte de les que l’usuari ja hagi rebut una confirmació de reserva.

 

El pagament es realitzarà via passarel·la de pagament.

 

 1. CONFIRMACIÓ DE RESERVA

 

S’enviarà un justificant de confirmació de reserva per correu electrònic en el moment de realitzar el pagament.

 

 1. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS

 

Es posa en coneixement de l’usuari que en cas de detectar-se un error en introduir dades necessàries per processar la seva sol·licitud de reserva al Lloc Web (per exemple, seleccionat una data equivocada), podrà modificar-les posant-se en contacte amb “Osteopatia Laura Ventosa” a través dels espais de contacte habilitats al Lloc Web i, si escau, a través d’aquells habilitats per contactar amb el servei d’atenció al client i/o utilitzant les dades de contacte facilitades a la clàusula primera (Informació general).

 

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de Privacitat per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

 1. CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ

 

Per al bon funcionament del centre, us comuniquem que, si no notifiqueu el canvi o la cancel·lació de la vostra reserva amb causa justificada amb 24 hores d’antelació de la vostra sessió, aquesta haurà de ser abonada en la seva totalitat, tret que existeixi causa de força major. Es consideren causes de força major: malaltia pròpia, accident, hospitalització urgent o mort de familiar. No es consideren causes de força major: imprevistos, embussos, viatges o reunió de feina.

 

Per tant, els canvis de cita o cancel·lacions avisades amb causa justificada amb més de 24 hores d’antelació no tindran cap perjudici per als nostres clients, encara que agrairem que es faci amb el major temps possible perquè puguem trucar a algú de la llista d’espera. Treballem per donar-los la millor atenció possible. Som seriosos i respectuosos amb els nostres clients i desitgem ser correspostos de la mateixa manera. Gràcies.

 

 1. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

 

Llevat de disposició legal en sentit contrari, “Osteopatia Laura Ventosa” no acceptarà cap responsabilitat per fallides tècniques que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un funcionament normal del servei a través d’internet. “Osteopatia Laura Ventosa” posa tots els mitjans al seu abast a efectes de dur a terme el procés de reserva, no obstant això, s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major .

 

 1. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS

 

Mitjançant l’ús d’aquest Lloc Web, l’usuari accepta que la major part de les comunicacions amb “Osteopatia Laura Ventosa” siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al Lloc Web).

 

L’usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb “Osteopatia Laura Ventosa” a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

 

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES

 

La informació o dades de caràcter personal que l’usuari faciliti a “Osteopatia Laura Ventosa” en el curs d’una reserva, seran tractades d’acord amb allò establert a la Política de Privacitat d’aquesta pàgina web. En accedir, navegar i/o fer servir el Lloc Web l’usuari consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són certes.

 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE

 

L’accés, la navegació i/o l’ús d’aquest Lloc Web es regiran per la legislació espanyola.

 

 1. QUEIXES I RECLAMACIONS

 

L’usuari pot fer arribar a “Osteopatia Laura Ventosa” les seves queixes, reclamacions o qualsevol altre comentari que vulgui fer a través de les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General).