Hernia discal

OSTEOPATIA LAURA VENTOSA
La hernia discal solen ser més freqüents a la columna lumbar i/o cervical, ja que són les parts més mòbils de la nostra columna.
Les vèrtebres, la part òssia de la nostra columna, tenen la funció de protecció de la mèdula espinal, permetre el moviment de la columna i mantenir l’equilibri del nostre cos. Entremig de cada vèrtebra trobem els discs formats bàsicament per aigua, que amortitzen els moviments.

Un mal ús de la columna provoca que els discs es degenerin, esquinçant-se i desplaçant-se de manera que es comprimeix la sortida del nervi procedent de la mèdula espinal. Aquest pinçament pot donar dolor local i rigidesa a, més a més, de dolor irradiat acompanyat de sensació d’entumiment, punxada o rampa i impotència funcional.

La hernia discal és un procés irreversible. Però aquesta falta de moviment del segment que presenta la hernia discal, ha de ser compensat per els segments superiors o inferiors poden generar nous processos d’herniació sinó s’aplica el tractament adequat.