Esquena en forma

OSTEOPATIA LAURA VENTOSA

El ‘kinesiotaping’, o embenat neuromuscular, són les tires adhesives de colors que s’adhereixen al cos amb finalitat terapèutica. Cada vegada veiem més esportistes amb aquests esparadraps enganxats en diferents parts del cos amb l’objectiu de curar, prevenir, alleujar o recuperar-se d’algun tipus de lesió.

Indicats principalment per millorar edemes i processos de cicatrització, relaxar grups musculars, tonificar grups musculars, control postural o propioceptiu, etc.

Es important que la persona que aplica l’embenat neuromuscular estigui correctament formada per obtenir els efectes desitjats i evitar reaccions adverses.