Osteopatia Visceral

OSTEOPATIA LAURA VENTOSA

Alteracions digestives (refluxe, restrenyiment…) Alteracions respiratòries (asma, bronquitis crònica) alteracions cardiocirculatòries (cardiopaties, pesadesa o inflamació cames).

Cada estructura visceral té una capacitat intrínseca de moviment. Si la víscera perd aquesta capacitat suposa una pertorbació de l’equilibri fisiològic de l’organisme, i per tant, un alteració de l’estat de Salud del pacient.

L’ osteopatia visceral pretén regular la funció dels òrgans i vísceres del cos per tal de millorar el seu propi funcionament, però també, tenint en compte que pot estar en relació amb una mala mecànica respiratòria (múscul diafragma), o que, una alteració visceral pot ser l’origen de dolències de la columna.