Embarassades

OSTEOPATIA LAURA VENTOSA

Dolors de la columna ( lumbar, dorsal, còccix, ciàtiques ), dolor pèlvic (pubis, sacroilíaca ), dolor costal amb o sense dificultat respiratòria, dolor inguinal, reflux o acidesa, cansament en el 2n-3er. trimestre, restrenyiment, retenció líquids o pesadesa cames…preparació al part

A mesura que avança l’embaràs el cos experimenta diferents canvis en poc temps, als quals ha d’adaptar-se. Aquestes adaptacions s’han de produir al mateix temps que la mare se sent amb poca energia, immersa en una explosió hormonal i emocional. El cos pot tenir dificultats per assolir aquesta adaptació i ocasionar molèsties o dolors que generen incomoditats tan en la mare com en el bebè, influint en el posicionament i desenvolupament d’aquest.

El tractament osteopàtic permet al cos adaptar-se de manera més eficient, minimitzant els dolors compensatoris i la incomoditat de la mare, però també la que rep el nadó a través del seu sistema neurològic.