GUIA D’ALIMENTACIÓ INFANTIL

oct. 27, 2016

Una enquesta realitzada per FAROS, el canal de promoció de la salut i benestar infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu,  a 3.000 pares, mares i professors de tot l’Estat revela que una gran part de les famílies tenen molt dubtes sobre si estan donant una alimentació correcta als seus fills. FAROS, en col·laboració amb la Fundació Alícia i amb la participació d’experts de l’Academia americana de pediatria, ha elaborat l’informe “Guia per a una alimentació infantil saludable” que intenta donar resposta a aquesta preocupació, oferir a les famílies pautes per a una alimentació saludable i equilibrada, aclarir conceptes i trencar els falsos mites que existeixen sobre alguns aliments.

L’enquesta revela que un 80% dels infants no mengen la fruita necessària, un a50% només mengen verdura una vegada al dia i que el 90% no menja peix cada setmana. Al llarg de l’informe, experts en pediatria de diferents àmbits repassen tots els aspectes de la nutrició infantil:  com ha de ser l’alimentació de l’embarassada i del nen en cada etapa de la vida, des del naixement fins a l’adolescència; quines peculiaritats ha de tenir l’alimentació en el cas dels infants que practiquen esport; quines al·lèrgies i intoleràncies alimentàries existeixen; com es poden detectar els primers símptomes d’un trastorn alimentari; què podem fer per què els infants mengin fruites, verdures i peix; com podem incidir en la presentació per què ingereixin les quantitats apropiades, què podem fer per garantir la seguretat dels aliments que preparem…

L’informe desglossa de manera detallada com ha de ser l’alimentació per cada franja d’edatseguint els patrons de la dieta mediterrània però també aborda les dietes alternatives.  En els darrers anys els pediatres han constatat que cada cop hi ha més famílies amb nens que, per diferents motius, segueixen una dieta alimentària restrictiva. Aquestes famílies decideixen excloure tot un grup aliments o un aliment en concret de la seva dieta i de la dels seus fills per diferents motius: qüestions de salut com al·lèrgies o intoleràncies, per raons de caire cultural o religiós o, simplement, perquè la preocupació que hi ha actualment per una alimentació sana i les moltes informacions que circulen els porta a creure erròniament que alguns aliments poden resultar nocius per al seu organisme.

Els experts que han participat en l’informe aclareixen que una dieta alimentària restrictiva pot ser una opció vàlida per a tots els cicles de la vida sempre que satisfaci totes les necessitats nutricionals que requereix l’organisme. Per això, aconsellen a les famílies amb nens consultar a una dietista nutricionista perquè, juntament amb el pediatre, valori si cal complementar l’alimentació amb suplements.

També fan referència a la tendència creixent de famílies que, sense seguir una dieta, decideixen retirar de la seva alimentació o de la dels seus fills un aliment en concret. Aquest és el cas, per exemple, de la llet. Darrerament s’ha relacionat el seu consum amb efectes adversos -augment de la mucositat o asma, per exemple- i això ha fet que algunes famílies l’hagin tret de l’alimentació dels seus fills tot i que no existeix cap criteri ni estudi científic que evidenciï aquesta relació.

Altres famílies han retirat de la seva alimentació nutrients essencials com la lactosa o el glutensense tenir un diagnòstic clínic que ho aconselli. Els autors de l’informe ho desaconsellen en el cas dels infants perquè poden dificultar i fins i tot impossibilitar un diagnòstic correcte de diverses malalties com pot ser la celiaquia.

Guia d’alimentació infantil